Teamanalyse

Teamanalyse og Personlige analyser – en nøkkel til økt effektivitet.

Å forstå egne og andres adferd er en viktig nøkkel til bedre fungerende team og effektivt lederskap.

IPU Profilanalyse® (DISA/DISC) beskriver individets atferd, HVORDAN en person opptrer. Profil,  personlighet , atferd og holdning avhenger også av kandidatenes eller deltageres  rolle,  interesse, motivasjon og erfaring. B2B Salg og Executive benytter forskjellige analysevariasjoner som: IPU_skisse hode med 4 hjul i farger

  • Teamanalyse
  • Lederanalyse
  • Selgeranalyse
  • Medarbeideranalyse

Utover rapporten gir den personlige analysen et klart bilde av ens egen atferd og hvilke styrker og svakheter den innebærer og en grunn for å forstå andre personers atferd. Det er helt enkelt en grunn for å få møtet mellom mennesker til å bli mer friksjonsfritt og dermed mer effektivt.

Innsats som gir konkrete resultater

  • Mer effektive team
  • Mer bevisste ledere
  • Mer fornøyde medarbeidere
  • Kunderelasjoner som utvikles
  • Økt salg

Det finnes en rekke konkrete effekter av å arbeide med analyseverktøy som gir tydelige resultater i form av bedre innsikt. Mange bedrifter, organisasjoner og myndigheter bruker IPU`s sine analyseverktøy for å utvikle bedriften. Bakgrunn og behov skifter – men de har det til felles at det er menneskene i bedriften som er en nøkkelen til utviklingen.

Teamanalysene gir et bilde av hele teamet IPU_hjulet med personligheter (svensk)og totalt teamets ”profil”. Du vil da kunne se alle teammedlemmer satt inn i ”et teamhjul” og få en oversikt over ”teamets profil”. Ikke sjelden består et team innen ett spesielt fagfelt av samme type profiler, mens team som jobber på tvers av fagfelt kan ha spredte profiler. Det ingen ”fasit” på hvordan et team skal se hun, heller ikke med utgangspunkt i hva som måtte være mest gunstig innen ett spesielt fagfelt. Men det kan være et nyttig verktøy for videre kommunikasjon og videre utvikling av et team, dersom alle i teamet er bevisst på og har forståelse på både profilen til teamets medlemmer og sett teamet under ett. I våre teamutviklings-programmer og workshops tar vi ofte utgangspunkt i teamhjulet. IPU Profile Weels®.
IPU_DISA hjulet med 4 bokstaver (svensk tekst)_gif
IPU Profilanalyse ® er basert på et svært pedagogisk fargehjul, IPU Profile Weels®. Denne beskriver dine og andres adferd i form av farger, gjør det mye lettere å både forstå og å bruke analyseresultatene. Å beskrive de ulike adferd i form av farger gjør det lett for selv den mest uerfarne til å bedre være i stand til å håndtere ulike møter med mennesker av forskjellige ”farger”. De blir rett og slett mer effektive og profesjonelle både som ledere, mellomledere, spesialister, selgere og ansatte – uavhengig hvilken sammenheng de opererer i.

Du kan lese mer om våre analyser og team anlyser under: Analyseverktøy.

Vil du vite mer om våre analyser og hvordan vi benytter teamanalyser i teamutvikling?

Ta kontakt i dag:
Tlf.: +47 92 88 45 56
Mail: kunde@b2bsalg.no

Følg oss på våre sosiale nettsteder:
www.linkedin.com/company/b2b-salg-as
www.linkedin.com/rekruttering
www.facebook.com/rekruttering
www.facebook.com/b2bsalg 

Meld deg på vårt nyhetsbrev, hvor du kan få tips om ledelse, salgsledelse, vekst, utvikling, strategi HR og rekruttering: Abonner på nyhetsbrev.

[URL till tacksida]
[URL till tacksida]