Strikkordarkiv | rekruttering

Shot of a group of young businesspeople joining hands in solidarity in a modern office

Tips for økt motivasjon og prestasjon

SKAP ET PRESTASJONSTEAM Opplever du at din virksomhet ikke når ønskede resultater? Som leder er du ansvarlig for ditt teams resultater. Ingen andre. Dere har kanskje gode strategier, planer, verktøy, prosesser, metodikker og etablerte mål. Men – målene føles «litt for tøffe» og teamet leverer ikke helt som du forventet? Hvordan skape økt motivasjon og […]

Les mer ·