10 tips for å finne gode selgere

Å finne gode selgere er del av hverdagen for enhver salgssjef / salgsleder. Vi ser på noen steder det kan være naturlig å lete.

1. I andre avdelinger i eget selskap

I eget selskap kan det være mulig å finne mennesker som har det i seg å kunne lære seg å bli gode selgere. De kjenner jo allerede til produkter, tjenester, og markedet.

2. Hos leverandører

Personer som har solgt til oss kjenner typisk til bransjen vår og dens utfordringer.

3. Hos kanalpartnere

Selgere eller annet personnell hos forhandlere eller distributører i vår egen verdikjede. De kjenner typisk oss og våre løsninger.

4. I andre bransjer

Hvis måten de har lært å selge på matcher vår måte å jobbe på, kan det være andre bransjer være en god kilde å rekruttere fra.

5. Hos kunder

De har erfaringer fra kjøpers ståsted som kan være svært nyttig i fremtidig salg. På den negative siden vil de kunne slite med å få innpass hos våre kunder og prospekter – som vil være tidligere konkurrenter av den nyrekrutterte selgeren.

6. Blant venner og bekjente av de ansatte

En dyktig ansatt som vi stoler på, som anbefaler en som han eller hun kjenner, vil være den beste referanse. Dog må vi være på vakt for at den private relasjonen kan komme i krysskonflikt med selskapets interesser ved senere anledninger.

7. Blant egne venner og bekjente

En eksisterende relasjon kan være den beste referanse i en rekrutteringssituasjon. Dog må vi være svært bevisste på de potensielle utfordringer som kan dukke opp i krysskonflikter mellom selskapets interesser og den eksisterende relasjonen. Dette gjelder særlig dersom ting ikke utvikler seg som forventet. Da kan en slik relasjon som har sin opprinnelse utenfor jobbsituasjonen hemmer oss i å ta nødvendige grep.

8. Hos konkurrenter

De kjenner markedet og kan potensielt bli meget raskt produktive. Når vi rekrutterer fra konkurrenter må vi følge boka både juridisk og etisk, og vi skal være klar over at det ikke er alle som klarer overgangen til en tidligere konkurrent. Det kan også oppstå samarbeidsproblemer med eksisterende salgsstab.

9. Utenbys

Enkelte virksomheter har stor suksess med å rekruttere selgere fra deler av landet der det er mindre press i markedet for selgere. I sentrale strøk er selvbildet til mange i salg i det øvre sjiktet – for å si det forsiktig.

Ved enhver rekruttering i salg er det viktig å huske på at suksess i en situasjon ikke automatisk gir suksess i en ny situasjon med andre rammebetingelser. Alle nyansatte selgere må gis god opplæring i selskapets salgsmetodikk, produkter / tjenester / løsninger, markedssituasjon og konkurransedyktighet. Et viktig, ofte oversett element, er systematisk jobbing med å samkjøre ny selger med selskapets misjon, kultur og underliggende verdier.

10. Via rekrutteringsspesialister

Benytte seg av spesialister på rekruttering som har selgere i nettverk, databaser og som kan faget.

Karrieretips? - om personlig utvikling, salg, vekst og ledelse

Behov for dyktige folk i salg, markedsføring eller salgsledelse? Eller hjelp til salgsutvikling eller møtebooking?

Ta kontakt med oss i dag for å få hjelp med å styrke vekst og salg i din bedrift.

Om Jens Kanden

Jens Kanden, Fagansvarlig og redaktør - har 18 års konsulenterfaring fra både Management, salg, salgsledelse og rekruttering, nasjonalt og internasjonalt og har 16 års ledererfaring. Jens kanden jobber til daglig som trener, rådgiver og rekruttering innenfor salg og business development. Ta kontakt på kunde@b2bsalg.no
B2B Salg

Om B2B Salg

B2B Salg AS er en ledende aktør innen rekruttering, rådgivning, trening, utleie og pilotprosjekter i salg, kundeservice, markedsføring og ledelse i forretningsmarkedet (B2B). Som nisjeleverandør har vi stor fokus på fagkompetanse, grundighet og kvalitet i våre leveranser. Ved siden av å være en ledende aktør innen rekruttering i salg og salgsledelse, jobber vi som salgsrådgivere og trenere.

Kontakt: +47 92 88 45 56
Epost:  kunde@b2bsalg.no

[URL till tacksida]
[URL till tacksida]