Teamutvikling – B2B Workshop

– Teamutvikling – hvordan skape prestasjonsteam 

Hva er egenskapene til vellykkede organisasjoner? Hvorfor går en bedrift konkurs mens en annen overgår alle resultatmål? Suksess eller fiasko er utrolig lett å se i ettertid, men hvordan etablerer og utvikler du en organisasjon for å lykkes her og nå? Et velfungerende team er en betingelse for suksess!
«Talent wins games, but teamwork and intelligence wins championships.»    -Michael Jordan

Selskapet må organiseres slik at de når målene sine. Organisasjonsstruktur, ledelse, medarbeidere, bedriftskultur, kommunikasjon, kompetanse, prestasjonskrav og belønningssystemer må fungere i et samspill der alle drar i samme retning. Utgangspunktet for å skape et velfungerende team er å forstå hva som er teamets oppgave, hvilke resultater skal teamet skape og hvilket samlet mål har teamet.

Et team består av mange forskjellige individer og profiler, med forskjellig erfaring, bakgrunn, kunnskapsnivå og kompetanse. Gjennom våre teamutviklingsprogrammer vil vi sammen med våre oppdragsgivere analysere og tilpasse kundenes mål og ambisjoner kombinert med kompetansesammensetting og profiler.

Skap et Winning Team – Salgsteambygging
Med fokus på å skape et team som skaper vekst er grunnlaget lagt ved å organisere etter mål, marked, kunder, kanal og strategi.

En kultur må skapes der hver ansatt
har et fundament for å lykkes.
Slike salgsorganisasjoner har dyktige og ”sultne” selgere og markedsressurser med felles fokus på måloppnåelse
– ut av dette skapes vekstkulturen!

B2B Salg bistår også selskaper i å bygge og videreutvikle slagkraftig salgsteam. Det kan dreie seg om små justeringer, evaluere dagens team eller skape helt nye. Spørsmål vi stiller oss er:

Hvem er ditt team?
Innehar teamet ønsket kompetanse og de riktige og dyktige ressursene? Hvilke forbedringspotensialer ligger i teamet – og hvilke justeringer bør vi ha fokus på?

B2B Salg og Executive er spesialisert mot det profesjonelle markedet og har erfaring fra mange bransjer med både tjeneste og produktsalg. Vi gir råd om optimal teambygging, organisering, utvikling, finner dyktige ressurser og er din sparringpartner på videre vekst.

Teamanalyse og Personlige analyser – en nøkkel til økt effektivitet.
Å forstå egne og andres adferd er en viktig nøkkel til bedre fungerende team, effektivt lederskap og økt salg og kundeservice. Vi bruker IPU Profilanalyse (DISA, DISC) som grunnlag i trening og workshops. Utover rapporten gir den personlige analysen et klart bilde av ens egen adferd og hvilke styrker og svakheter den innebærer og en grunn for å forstå andre personers adferd. Det er helt enkelt en grunn for å få møtet mellom mennesker til å bli mer friksjonsfritt og dermed mer effektivt.

Les mer om våre analyser vi bruker i teamutvikling og teamtrening under Teamanalyse. Du kan også lese mer om andre analyser og tester under: Analyseverktøy.

Vil du vite mer om hvordan vi kan bistå i din bedrifts teamutvikling og organisasjonsutviling?

Ta kontakt i dag:
Tlf.: +47 92 88 45 56
Mail: kunde@b2bsalg.no

Følg oss på våre sosiale nettsteder:

www.linkedin.com/company/b2b-salg-as
www.linkedin.com/rekruttering
www.facebook.com/rekruttering
www.facebook.com/b2bsalg 

Meld deg på vårt nyhetsbrev, hvor du kan få tips om ledelse, salgsledelse, vekst, utvikling, strategi HR og rekruttering: Abonner på nyhetsbrev.

Karrieretips? - om personlig utvikling, salg, vekst og ledelse

Behov for dyktige folk i salg, markedsføring eller salgsledelse? Eller hjelp til salgsutvikling eller møtebooking?

Ta kontakt med oss i dag for å få hjelp med å styrke vekst og salg i din bedrift.

Om Mona BO Hauge

Mona BO Hauge, CEO og Senior Business Consultant har 30 års erfaring i salg- og markedsføring, moderne salg og digital markedsføring, 20 år i ledelse, spesialist på vekst, endringsledelse, prestasjonsutvikling fra nasjonale og globale selskaper. Over 10 år som konsulent og headhunter. Sterk på salgsstrategi, salgsstruktur, organisasjonsutvikling, prestasjonsledelse, B2B Vekstmodellen og å rekruttere, engasjere, evaluere og trene dyktige folk som skaper resultater og ROI. Ta kontakt: mona.hauge@b2bsalg.no, mobil.: +47 928 84 556.
B2B Salg

Om B2B Salg

B2B Salg AS er en ledende aktør innen rekruttering, rådgivning, trening, utleie og pilotprosjekter i salg, kundeservice, markedsføring og ledelse i forretningsmarkedet (B2B). Som nisjeleverandør har vi stor fokus på fagkompetanse, grundighet og kvalitet i våre leveranser. Ved siden av å være en ledende aktør innen rekruttering i salg og salgsledelse, jobber vi som salgsrådgivere og trenere.

Kontakt: +47 92 88 45 56
Epost:  kunde@b2bsalg.no