Skriv deg til suksess – del I

I business – ikke minst i salg – er evne til å skrive godt forsatt en dyd. Med en økende forekomst av anbud eller anbudsliknende kjøpsprosesser, er skriftlig kommunikasjon viktigere enn noensinne.

B2B rekruttering – innleie – lederutvikling – salgsledelse – salgstrening – møtebooking

I denne artikkelen ser vi på prosessen før du skriver:

 • Vær bevisst på hensikten med budskapet og velg rett strategi!
 • Velg ditt publikum og skriv for det!
 • Vær tydelig med ditt nøkkelpoeng!
 • Hold budskapet så kort som mulig!
 • Velg struktur, kanal / plattform for det du skriver!
 • Bestem rekkevidden av ditt budskap!
 • Skriv overskuelig!

Hensikt / strategi

 • Hvorfor skriver du dette?
 • Hvilket formål skal det tjene?
 • Hva skal du oppnå overfor leseren?
 • Hva vil du at leser skal gjøre?
 • Hvordan er timingen? (tidlig eller sent ute?)
 • Er skriftlig kommunikasjon det beste valget?

Publikum

 • Hvem er budskapet til?
 • Helt presist, hvem er leseren?
 • Er det flere lesere?
 • Hvis målrettet kommunikasjon, hvilke navngitte personer bør motta budskapet?
  (Husk: ikke for mange og ikke for få mottakere!)
 • Hva er leserens rolle? (beslutte, påvirke, gjennomføre, annet…)
 • Hvor godt kjenner leser det du skriver om?
 • Hvordan vil leser reagere på hovedbudskapet (positiv, negativ, åpen, lukket, likegyldig)?
 • Hva er godene for leser?
 • Hvorfor skal vedkommende gidde å lese det?
 • Hvorfor skal leser være enig?
 • Hvordan kommer leser til å bruke budskapet?
 • Hvordan ønsker publikum å motta denne type kommunikasjon?

Nøkkelpoeng

 • Hva er det viktigste poenget du vil ha frem om lesere skulle glemme alt annet?
 • Få frem poenget tidlig i budskapet ved hjelp av en eller to korte setninger!
 • Resten av kommunikasjonen skal underbygge hovedpoenget.
 • Hva så? Hvordan angår / påvirker dette leser?
 • Hvis det er sant det nøkkelbudskapet hevder, hva slags effekt får dette på lesers situasjon?

Lengde

 • Kortere er gjerne bedre.
 • Et kort, konsist budskap fanger lettere leserens interesse.
 • Hjelp leserne dine spare tid!

Plattform / kanal

 • Hva slags format / plattform er best?
 • dokument
 • presentasjon
 • brev
 • e-post
 • sms
 • faks
 • LinkedIn-melding
 • Chat-dialog
 • Facebook-melding
 • Skype-melding
 • Posting på nettside, blogg, Facebookside

 • Kan budskapet fremføres bedre ikke-skriftlig?
 • møte ansikt-til-ansikt
 • telefon
 • web-/videokonferanse

Rekkevidde

 • Hvor vidt skal du favne?
 • Hvor dypt skal du gå?
 • Avstem med publikum, hensikt og nøkkelbudskap!
 • (Ex. En adm. dir. vil normalt ikke ønske å lese dyp, faglig kommunikasjon, mens en fagekspert vil kunne nedvurdere overordnet kommunikasjon om eget fagfelt)

Overskuelighet

 • Gi teksten et utseende som svarer til innholdet!
 • Bruk avsnitt. Ved lange avsnitt, sett mellomtittel!
 • Bruk lister når du skal formidle parallelle poenger, tall eller fakta!
 • Krydre teksten med illustrasjoner, diagrammer og tabeller! Sørg for sammenheng mellom illustrerende virkemidler og tekst!
 • Husk riktig tegnsetting!

Karrieretips? - om personlig utvikling, salg, vekst og ledelse

Behov for dyktige folk i salg, markedsføring eller salgsledelse? Eller hjelp til salgsutvikling eller møtebooking?

Ta kontakt med oss i dag for å få hjelp med å styrke vekst og salg i din bedrift.

Om Jens Kanden

Jens Kanden, Fagansvarlig og redaktør - har 18 års konsulenterfaring fra både Management, salg, salgsledelse og rekruttering, nasjonalt og internasjonalt og har 16 års ledererfaring. Jens kanden jobber til daglig som trener, rådgiver og rekruttering innenfor salg og business development. Ta kontakt på kunde@b2bsalg.no
B2B Salg

Om B2B Salg

B2B Salg AS er en ledende aktør innen rekruttering, rådgivning, trening, utleie og pilotprosjekter i salg, kundeservice, markedsføring og ledelse i forretningsmarkedet (B2B). Som nisjeleverandør har vi stor fokus på fagkompetanse, grundighet og kvalitet i våre leveranser. Ved siden av å være en ledende aktør innen rekruttering i salg og salgsledelse, jobber vi som salgsrådgivere og trenere.

Kontakt: +47 92 88 45 56
Epost:  kunde@b2bsalg.no

[URL till tacksida]
[URL till tacksida]