Sjefer spammer mest

Innboksene våre overfylles. Det viser seg at sjefer er en stor del av årsaken til overdreven e-posttrafikk.

B2B rekruttering – innleie – lederutvikling – salgsledelse – salgstrening – møtebooking

Vi har ikke direkte kontroll over inngående e-post, selv om vi kan ta grep for å organisere inngående e-post på en effektiv måte. Imidlertid har vi kontroll over utgående e-post. Der ligger også nøkkelen til løsningen.

Det viser seg at de største e-postsynderne er ledere.

Ledere sender typisk ut flere e-poster enn de er seg bevisste. En liten europeisk undersøkelse viste at lederne i et antall virksomheter sendte ut over 50 e-poster hver dag.

En e-post fra en leder generer et stort antall e-poster i virksomheten. Med andre ord er det en betydelig multipliserende effekt av lederes e-poster. Multiplikatoreffekten øker dersom sendte e-post er lange, upresise eller inneholder mange budskap.

Straks ledelsen i selskapene reduserte sin utgående e-posttrafikk ble den øvrige, interne e-posttrafikken redusert i enda større grad enn den reduserte e-posttrafikken fra ledelsen.

Følgende anbefalinger er på sin plass for ledere som vil redusere intern e-poststøy:

  • Ikke be om å være på kopi med mindre det er absolutt nødvendig
  • Bruk telefon eller ansikt-til-ansikt møter for kompleks kommunikasjon
  • Bruk sms for enkle budskap rettet til individer. Det avler typisk ikke videresending av e-post
  • Ikke videresend e-poster ukritisk
  • Legg flid i e-poster slik at de blir presise, utvetydige og fokuserte på helst maks ett budskap
  • Merker du mens du skriver at dette blir omfattende, plukk opp telefonen og kontakt vedkommende direkte
  • Før du sender en e-post du har skrevet, tenk gjennom om den bør sendes. Er budskapet klart, vil mottaker forstå hva han / hun skal gjøre?
  • Redusere eller kutt ut alle «for sikkerhets skyld» e-poster
  • Aldri sende ut e-post når du er i følelsesmessig ubalanse

Karrieretips? - om personlig utvikling, salg, vekst og ledelse

Behov for dyktige folk i salg, markedsføring eller salgsledelse? Eller hjelp til salgsutvikling eller møtebooking?

Ta kontakt med oss i dag for å få hjelp med å styrke vekst og salg i din bedrift.

Om Jens Kanden

Jens Kanden, Fagansvarlig og redaktør - har 18 års konsulenterfaring fra både Management, salg, salgsledelse og rekruttering, nasjonalt og internasjonalt og har 16 års ledererfaring. Jens kanden jobber til daglig som trener, rådgiver og rekruttering innenfor salg og business development. Ta kontakt på kunde@b2bsalg.no
B2B Salg

Om B2B Salg

B2B Salg AS er en ledende aktør innen rekruttering, rådgivning, trening, utleie og pilotprosjekter i salg, kundeservice, markedsføring og ledelse i forretningsmarkedet (B2B). Som nisjeleverandør har vi stor fokus på fagkompetanse, grundighet og kvalitet i våre leveranser. Ved siden av å være en ledende aktør innen rekruttering i salg og salgsledelse, jobber vi som salgsrådgivere og trenere.

Kontakt: +47 92 88 45 56
Epost:  kunde@b2bsalg.no