Salgssjefen – ingen skam å søke hjelp

LederNær sagt alle salgssjefer har vært selgere – og de fleste av dem er utstyrt med et stort ego. Det må ikke hindre dem i å søke hjelp.

Salgstrening

Salgssjef skal sørge for at selgerne blir trent. Det betyr ikke at salgssjefen selv skal utvikle treningsprogrammet, planlegge, gjennomføre og følge opp selve treningen. De fleste salgssjefer har ikke de nødvendige egenskaper eller forutsetninger for å trene selgerne, men de har ansvaret for at det skjer. De skal også sørge for at treningsprogrammet er tilpasset egen virksomhet slik at treningen er i tråd med virksomhetens faktiske salgsprosesser.

Salgsprosesser

Salgssjef skal sørge for at alle i salg har vel definerte salgsprosesser som er tilpasset rolle, mål og situasjon. Det er eksempelvis store forskjeller i salgsprosser på inngående kundesenter, utgående telefonsalg, utesalg i smb-markedet, nykundesalg storkunde og en key account management. Det er også disse forskjellige salgsprosessene som legger føringene for all salgstrening.

Lønn og incentiver

Salgssjef skal sørge for at alle i salg har lønn og incentiver som stimulerer til samkjøring mellom selgerkorpsets atferd, aktiviteter og mål, og bedriftens verdier, strategier og mål. De fleste salgssjefer er ikke eksperter på avlønning, og bør søke hjelp internt hos øvrige ledere / toppleder, samt hos eksterne eksperter ved behov. Avlønning i salg er for øvrig et strategisk anliggende som toppledelsen må ta eierskap til.

Karrieretips? - om personlig utvikling, salg, vekst og ledelse

Behov for dyktige folk i salg, markedsføring eller salgsledelse? Eller hjelp til salgsutvikling eller møtebooking?

Ta kontakt med oss i dag for å få hjelp med å styrke vekst og salg i din bedrift.

Om Jens Kanden

Jens Kanden, Fagansvarlig og redaktør - har 18 års konsulenterfaring fra både Management, salg, salgsledelse og rekruttering, nasjonalt og internasjonalt og har 16 års ledererfaring. Jens kanden jobber til daglig som trener, rådgiver og rekruttering innenfor salg og business development. Ta kontakt på kunde@b2bsalg.no
B2B Salg

Om B2B Salg

B2B Salg AS er en ledende aktør innen rekruttering, rådgivning, trening, utleie og pilotprosjekter i salg, kundeservice, markedsføring og ledelse i forretningsmarkedet (B2B). Som nisjeleverandør har vi stor fokus på fagkompetanse, grundighet og kvalitet i våre leveranser. Ved siden av å være en ledende aktør innen rekruttering i salg og salgsledelse, jobber vi som salgsrådgivere og trenere.

Kontakt: +47 92 88 45 56
Epost:  kunde@b2bsalg.no

[URL till tacksida]
[URL till tacksida]