Hva kjennetegner en god selger?

REKRUTTERING – INNLEIE -TRENING

Selgere må være egenmotiverte. En stor del av tiden jobber vi for oss selv, og det er helt og holdent opp til oss om vi skal lykkes eller ikke.

Gode selgere er typisk mennesker som får ting til å skje. De sitter ikke passivt rundt og venter på at en kunde skal ta kontakt, de er ute i markedet hele tiden på stadig jakt etter nye kunder og salgsmuligheter. De strekker seg lengre enn andre, de yter mer enn forventet, og de benytter enhver anledning til å bygge relasjoner til nye og eksisterende kunder. Videre følger de opp kunder etter at salget er gjort på eget initiativ fordi de vet at det åpner for fornøyde kunder og fremtidig salg.

Det som kanskje mest kjennetegner de beste selgerne er deres evne til å fokusere og prioritere. De vet hva de skal gjøre hver dag, hver uke og hver måned, og de evner å gjøre ting i rett rekkefølge i forhold til viktighet og relevans. De lar seg ikke distrahere av saker som haster men som ikke er viktige.

Dyktige selgere kjenner alle salgstallene sine, de kjenner kundene og territoriet. Spør en god selger om budsjettet hennes og hvordan hun ligger an i forhold til det og du vil få svar umiddelbart.

Du finner aldri en god selger skravlende rundt på huset mens hun venter på at telefonen skal ringe. Hun er proaktiv og oppsøkende. En god kollega med lang fartstid i bransje snakker hele tiden om at han ønsker seg «prooverlente» selgere – selgere som er både proaktive og foroverlente.

Hvis vi vil lykkes i salg må vi:

1.

    • Være ekstremt mål- og resultatorienterte. Vi må ha krystallklare mål og bruke disse mål som vår rettesnor i det daglige arbeidet vårt. Vi må aldri la oss affisere eller forstyrre av uvesentligheter. Vi må fokusere alt vi har mot de mål vi har satt oss og de resultater vi skal oppnå.

2.

    • Ta eierskap til vår egen skjebne. Ved å være dedikerte, proaktive og oppsøkende, har vi kontroll over vår egen skjebne og egne resultater. Vi må huske at det er ingen som kan gjør dette for oss.

3.

    • Bygge vårt mot og vår kompetanse ved å være lærevillige og flittige – og øve igjen og igjen og igjen. Dess høyere salgsmessig aktivitetsnivå vi har, det mer erfaring og mot bygger vi opp.

4.

    Utvikle og skjerpe vårt konkurranseinstinkt. Vi må ikke akseptere annet enn vår beste innsats, og vi må eliminere negativt tankegods.

Karrieretips? - om personlig utvikling, salg, vekst og ledelse

Behov for dyktige folk i salg, markedsføring eller salgsledelse? Eller hjelp til salgsutvikling eller møtebooking?

Ta kontakt med oss i dag for å få hjelp med å styrke vekst og salg i din bedrift.

Om Jens Kanden

Jens Kanden, Fagansvarlig og redaktør - har 18 års konsulenterfaring fra både Management, salg, salgsledelse og rekruttering, nasjonalt og internasjonalt og har 16 års ledererfaring. Jens kanden jobber til daglig som trener, rådgiver og rekruttering innenfor salg og business development. Ta kontakt på kunde@b2bsalg.no
B2B Salg

Om B2B Salg

B2B Salg AS er en ledende aktør innen rekruttering, rådgivning, trening, utleie og pilotprosjekter i salg, kundeservice, markedsføring og ledelse i forretningsmarkedet (B2B). Som nisjeleverandør har vi stor fokus på fagkompetanse, grundighet og kvalitet i våre leveranser. Ved siden av å være en ledende aktør innen rekruttering i salg og salgsledelse, jobber vi som salgsrådgivere og trenere.

Kontakt: +47 92 88 45 56
Epost:  kunde@b2bsalg.no

[URL till tacksida]
[URL till tacksida]