Grave i fortiden – eller se fremover?

REKRUTTERING – INNLEIE – TRENING

Hva er ditt perspektiv i livet? Liker du å grave i fortiden, planlegger du fremtiden, er du likegyldig eller liker du å belønne deg selv i dag? Legendariske og nå pensjonerte Stanford University psykologi-professor Philip Zimbardo, har utviklet en spennende modell som rubriserer oss i seks kategorier.

I henhold til professor Phillip Zimbardo, er den beste perspektiv-kombinasjonen å ha en solid dose med positiv fortid, en bra porsjon fremtidsorientert målretting, balansert ut med selektiv hedonisme light – slik at du ikke blir arbeidsnarkoman.

Hvilken kategori tilhører du?

  • Har du gode minner fra fortiden og er derfor trygg på deg selv,
  • eller har du sørgelige opplevelser, følelse av anger eller triste minner fra fortiden?
  • Er du en hedonist som fokuserer på nytelse i nået,
  • eller er du målrettet, fokuserer på fremtiden og vurderer kost og nytte av dine avgjørelser og handlinger?
  • Har du en mer fatalistisk holdning hvor du føler ting skjer uten at du har noe kontroll og det derfor ikke betyr noe hva du gjør
  • eller er du spirituell og lykkelig med en klokketro på livet etter døden?

Sterk kost!

Du spør deg kanskje hva dette har med salg og business å gjøre.

Å lykkes i salg krever god salgsfaglig kompetanse, solid kunnskap om marked og bransje, sterke evner til å knytte eget selskaps løsninger til kunders behov og en robust, proaktiv mentalitet.

Siden salg trekker mye på vår evne til mental mobilisering, kan det være greit å vite hva slags mental ballast vi drar på til enhver tid – slik at vi kan gjøre noe med det.

Min erfaring – etter over 20 år i faget – er at selgere som sliter med å nå målene sine

  • enten er i feil jobb,
  • har vegringer mot deler av jobben sin,
  • har en tendens til å skyve på ting, eller,
  • de har lagt til seg en rekke uvaner.

Det er selvfølgelig andre årsaker til salgssvikt, men på individuell basis er det ofte viktige, mentale komponenter til salgssvikten.

Karrieretips? - om personlig utvikling, salg, vekst og ledelse

Behov for dyktige folk i salg, markedsføring eller salgsledelse? Eller hjelp til salgsutvikling eller møtebooking?

Ta kontakt med oss i dag for å få hjelp med å styrke vekst og salg i din bedrift.

Om Jens Kanden

Jens Kanden, Fagansvarlig og redaktør - har 18 års konsulenterfaring fra både Management, salg, salgsledelse og rekruttering, nasjonalt og internasjonalt og har 16 års ledererfaring. Jens kanden jobber til daglig som trener, rådgiver og rekruttering innenfor salg og business development. Ta kontakt på kunde@b2bsalg.no
B2B Salg

Om B2B Salg

B2B Salg AS er en ledende aktør innen rekruttering, rådgivning, trening, utleie og pilotprosjekter i salg, kundeservice, markedsføring og ledelse i forretningsmarkedet (B2B). Som nisjeleverandør har vi stor fokus på fagkompetanse, grundighet og kvalitet i våre leveranser. Ved siden av å være en ledende aktør innen rekruttering i salg og salgsledelse, jobber vi som salgsrådgivere og trenere.

Kontakt: +47 92 88 45 56
Epost:  kunde@b2bsalg.no

[URL till tacksida]
[URL till tacksida]