Gratis lynkurs i B2B salg

Ofte gjør vi salg og salgsprosessen mer komplisert enn nødvendig. La oss se på en kortversjon.

REKRUTTERING-SALGSTRENING-RÅDGIVNING

Salg er prosess og salg er vanskelig. Likevel er det ikke nødvendig å gjøre salgsprosessen mer komplisert enn nødvendig.

Når vi har identifisert og definert våre fokusmarkeder basert på de behov produktet eller tjenesten vår dekker, ser salg simpelthen ut som følgende:

1. Prospektér etter kunder / caser (booke møter).

2. Møt prospektene.

3. Skap kontakt og troverdighet

4. Få innsyn i og forståese for prospektets behov, utfordringer og mål.

5. Synligjør at du forstår kundens behov.

6. Skaffe innsyn i kundens kjøpshierarki og kjøpeprosess.

7. Skap kjøpevisjon til fordel for relevante aspekter ved egen løsning.

8. Skap avkastningsvisjon.

9. Synligjør / dokumentér at du forstår kjøpers risiko

10. Forhandle og rammer og betingelser

11. Sluttføre

12. Levere

13. Følge opp og skape langvarige, verdibaserte relasjoner

14. Starte nye salgssykluser

Hele tiden i salgsprosessen må vi:

 • være samkjørt med kundens kjøpsprosess
 • stille relevante, ledende spørsmål
 • lytte
 • kvalifisere
 • avdekke / få innsyn i hva kjøper er opptatt av
 • bli kvitt tidstyvene
 • skape tillit
 • bygge troverdighet
 • utvikle en verdibasert relasjon
 • adressere motforestillinger (ikke overkomme dem)
 • skape fremdrift (planlegge og legge til rette for neste steg)
 • bekrefte og dokumentere felles forståelse
 • spørre etter andre kundeleads
 • søke etter alternative behov å selge til
 • evaluere respons og resultater
 • bekrefte og dokumentere kjøpepavgjørelser
 • følge opp

Ganske greit:-)

Karrieretips? - om personlig utvikling, salg, vekst og ledelse

Behov for dyktige folk i salg, markedsføring eller salgsledelse? Eller hjelp til salgsutvikling eller møtebooking?

Ta kontakt med oss i dag for å få hjelp med å styrke vekst og salg i din bedrift.

Om Jens Kanden

Jens Kanden, Fagansvarlig og redaktør - har 18 års konsulenterfaring fra både Management, salg, salgsledelse og rekruttering, nasjonalt og internasjonalt og har 16 års ledererfaring. Jens kanden jobber til daglig som trener, rådgiver og rekruttering innenfor salg og business development. Ta kontakt på kunde@b2bsalg.no
B2B Salg

Om B2B Salg

B2B Salg AS er en ledende aktør innen rekruttering, rådgivning, trening, utleie og pilotprosjekter i salg, kundeservice, markedsføring og ledelse i forretningsmarkedet (B2B). Som nisjeleverandør har vi stor fokus på fagkompetanse, grundighet og kvalitet i våre leveranser. Ved siden av å være en ledende aktør innen rekruttering i salg og salgsledelse, jobber vi som salgsrådgivere og trenere.

Kontakt: +47 92 88 45 56
Epost:  kunde@b2bsalg.no

[URL till tacksida]
[URL till tacksida]