Enkel modell for balanse i livet

I salg, i business og i livet generelt er det viktig å ha balanse mellom de forskjellige rollene og oppgavene. Vi ser på et enkelt målstyringssystem for å skape balanse.

REKRUTTERING – TRENING – RÅDGIVNING

REKRUTTERING – TRENING – RÅDGIVNING

Vi har mange forskjellige roller, oppgaver og funksjoner i hverdagen vår.

Til tider går det en kule varmt, og det er vanskelig å sørge for balanse mellom de forskjellige rollene.

For å bøte på dette kan du benytte deg av følgende enkle modell.

1. Skriv ned alle viktige roller / oppgaver / områder (*) i livet ditt under hverandre i en liste. Sikt mot pluss/ minus 10 roller. Du har nå en kollonne bestående av de viktige rollene i livet ditt.
2. Lag en ny kollonne ved siden av kollonnen med rollene. Sett dato i øverste raden.
3. Tenk gjennom hver rolle og ranger deg selv etter følgende skala:

 • «-«: Jeg er på hæla i denne rollen og må ta affære umiddelbart.
 • «0»: Jeg ligger OK an i denne rollen, men jeg skal ta øke innsatsen slik at jeg kommer i «+» på rollen.
 • «+»:  Jeg ligger godt an i denne rollen. Jeg fortsetter å holde innsatsen høy slik at jeg holder rollen i pluss.

4. Analysér matrisen. Omprioritere og sett inn et løft der du har minus. Øk også innsatsen der du er i null. Hold stø kurs der du er i pluss.

(* Enkelte roller kan bedre formuleres som en oppgave eller et område. I modellen brukes derfor ordet rolle, oppgave og område delvis synonymt – noe som formelt sett er litt rotetet og upresist, men som forenkler arbeidet med å formulere relevant roller.)

Hva rangering angår kan du bruke andre skalaer enn «-«, «0» og «+» etter egne preferanser som:

 • farger (ex rødt er minus, blått er null og grønt er pluss),
 • tallskala (1-5 ) eller
 • grafer (feks kolonnediagram.

Poenget er ikke hvilken type skala du bruker, poenget er at skalaen fungerer for deg ved å gi deg en oversikt over hvordan du ligger an, at skalaen stimulerer deg til innsats og at den hjelper deg å rette inn innsatsen der den trengs.

Utvalget av roller skal reflektere dét du vurderer som viktig – det ligger derfor et klart verdivalg i rollene du velger å målstyre deg selv på. Du bør gjennomføre en slik vurdering med en fast frekvens. Kvartalsvis kan være en grei frekvens.

Det er smart å vurdere selve rollene du har valgt ut – for eksempel årlig. Livet endrer seg og priortetene våre endrer seg.

Eksempel:

Rolle jan 13 apr 13 jul 13 
Forhold 0 0 +
Forelder + + +
Helse/kosthold + 0 +
Kortsiktig økonomi + + 0
Jobb + + 0
Karriere 0 + +
Personlig utvikling + 0 0
Langsiktig økonomi 0 0 +
Familiemedlem + + +
Sosialt / vennskap 0 0 +

 

Du legger ytterligere én dimensjon til modellen ved å liste opp rollene / oppgavene / områdene i prioritert rekkefølge med den viktigste rollen øverst.

Du kan selvfølgelig også bruke modellen til å bryte ned enkeltroller i dets bestanddeler – og gjøre tilsvarende analyse . Man kunne tenke seg at en selger brøt ned sin jobbrolle som følger og evaluerer seg selv etter følgende dimensjoner:

 • Booke møter over telefonen
 • Bruke Facebook til å skape bredere kontaktnett
 • Kjennskap till hvordan kunder drar nytte av våre løsninger
 • Sluttføre salg ansikt til ansikt – fremfor å maile tilbud
 • Beskytte marginer ved å skape tro på avkastning fremfor å rabattere
 • Følge opp alle kontakter med kunder/prospekter med skriftlig oppsummering
 • Ha nok caser tidlig fase i salgspipelinen
 • Ha nok caser i bearbeidelsesfasen i salgspipelinen
 • Ha nok caser i sluttføringsfasen i salgspipelinen

Du bruker samme system for rangering, evaluering og forbedring som ved den overordnete modellen.

Lykke til med en balansert og målstyrt hverdag.

Karrieretips? - om personlig utvikling, salg, vekst og ledelse

Behov for dyktige folk i salg, markedsføring eller salgsledelse? Eller hjelp til salgsutvikling eller møtebooking?

Ta kontakt med oss i dag for å få hjelp med å styrke vekst og salg i din bedrift.

Om Jens Kanden

Jens Kanden, Fagansvarlig og redaktør - har 18 års konsulenterfaring fra både Management, salg, salgsledelse og rekruttering, nasjonalt og internasjonalt og har 16 års ledererfaring. Jens kanden jobber til daglig som trener, rådgiver og rekruttering innenfor salg og business development. Ta kontakt på kunde@b2bsalg.no
B2B Salg

Om B2B Salg

B2B Salg AS er en ledende aktør innen rekruttering, rådgivning, trening, utleie og pilotprosjekter i salg, kundeservice, markedsføring og ledelse i forretningsmarkedet (B2B). Som nisjeleverandør har vi stor fokus på fagkompetanse, grundighet og kvalitet i våre leveranser. Ved siden av å være en ledende aktør innen rekruttering i salg og salgsledelse, jobber vi som salgsrådgivere og trenere.

Kontakt: +47 92 88 45 56
Epost:  kunde@b2bsalg.no

[URL till tacksida]
[URL till tacksida]