Dropp innfallsmetoden – 9 spørsmål

Salgstrening_fokus

I turbulente tider er det lett å bli drevet fra skanse til skanse i salgsarbeidet og jobbe reaktivt og etter innfallsmetoden. En systematisk tilnærming er langt å foretrekke!

Er vi reaktive i vårt salgs- og markedsarbeid eller jobber vi etter innfallsmetoden?

I dagens tøffe marked må vi vokte oss for ikke å bli drevet fra skanse til skanse.

I stedet for å handle basert på impulsive idéer må vårt salgs- og markedsarbeid være forankret i en konkret og systematisk salgsstrategi.

Vi bør spørre oss selv:

  • 1. Har vi krystallklare mål og planer for vårt salgs- og markedsarbeid?
  • 2. Har vi identifisert de markedssegmentene som har størst potensial?
  • 3. Har vi kartlagt de prosessene en gitt kunde må gjennom i sin kjøpsprosess?
  • 4. Har vi kartlagt og skapt dialog med de relevante kjlperollene hos kunde / prospeket?
  • 5. Har vi klarlagt hvilke beslutningssekvenser en typisk beslutningstager går gjennom i sin beslutning om å kjøpe våre produkter eller tjenester?
  • 6. Har vi identifisert og kvantifisert de daglige, ukentlige, og månedlige aktiviter og prosesser som må gjennomføres for å nå våre salgsmål?
  • 7. Har vi løpende målinger av effekten både kvalitativt og kvantitativt av våre viktigste markedsføringsfremstøt?
  • 8. Har vi oversikten over nøyaktig hva det koster å skaffe en kunde?
  • 9. Er alle våre salgsaktiviteter, vårt markedsføringsmateriell, og våre markedsføringsfremstøt samkjørte og i tråd med vår definerte salgs- og markedsføringsstrategi?

Kan vi svare ja på disse spørsmålene, tyder mye på at vi har en velfundert og systematisk tilnærming i vårt markedsorienterte arbeid.

Kan vi ikke svare ja, derimot, har vi endel hjemmelekser å gjøre.

Karrieretips? - om personlig utvikling, salg, vekst og ledelse

Behov for dyktige folk i salg, markedsføring eller salgsledelse? Eller hjelp til salgsutvikling eller møtebooking?

Ta kontakt med oss i dag for å få hjelp med å styrke vekst og salg i din bedrift.

Om Jens Kanden

Jens Kanden, Fagansvarlig og redaktør - har 18 års konsulenterfaring fra både Management, salg, salgsledelse og rekruttering, nasjonalt og internasjonalt og har 16 års ledererfaring. Jens kanden jobber til daglig som trener, rådgiver og rekruttering innenfor salg og business development. Ta kontakt på kunde@b2bsalg.no
B2B Salg

Om B2B Salg

B2B Salg AS er en ledende aktør innen rekruttering, rådgivning, trening, utleie og pilotprosjekter i salg, kundeservice, markedsføring og ledelse i forretningsmarkedet (B2B). Som nisjeleverandør har vi stor fokus på fagkompetanse, grundighet og kvalitet i våre leveranser. Ved siden av å være en ledende aktør innen rekruttering i salg og salgsledelse, jobber vi som salgsrådgivere og trenere.

Kontakt: +47 92 88 45 56
Epost:  kunde@b2bsalg.no

[URL till tacksida]
[URL till tacksida]