Den viktige salgssjefrollen

Den operative salgssjefrollen er en svært viktig og krevende rolle i skjæringspunktet mellom kunder, bedriften og selgerne. Manglende innsikt, backing, engasjement og coaching til salgsleder fra toppledelsen bedrer ikke situasjonen.

???????????????????????????????????????????????Vi møter ofte ledere av store salgsorganisasjoner som forteller at de er ansvarlige for å skape resultater overfor en toppledelse som ikke har innsikt i salgsprosessene i eget selskap.

Salgssjefen / salgslederen opererer midt mellom egen organisasjons, kunders og selgeres behov, mål og ønsker.

En skremmende stor andel salgssjefer blir forfremmet eller hyret til rollen uten å motta nevneverdig opplæring, trening og kompetanseheving i salgsledelse.

For å takle en stadig mer utfordrende rolle i frontlinjen etterspør salgsledere løpende coaching fra en toppledelse som selv ofte ikke er fortrolig med rollen som coach / mentor.

Den mest fundamentale feilen gjør bedrifter i forbindelse med ansettelse / forfremmelse av selger til salgssjef / salgsleder.

Selv om det er dramatisk forskjell på rollen som selger og salgssjef ansettes salgssjefer ofte på bakgrunn av oppnådde resultater som selgere.

Egenskaper som konkurranseinnstinkt, egodrive og uavhengighet – som har gitt salgssuksess – kan være et direkte hinder i salgssjefrollen, hvor jobben er å oppnå resultater gjennom andre og selv stå utenfor rampelyset

En del selgere klarer å omstille seg til salgssjefrollen og flytte fokus fra seg selv til sine selgere, men mange klarer det ikke. Disse må gis alternative karriereveier enn salgsledelse. Faktum er at man må legge til grunn helt andre kriterier ved ansettelse av salgsjefer enn for selgere.

For å skape en god salgskultur og gode salgsresultater må toppledelsen sørge for å:

  • rekruttere salgssjefer med rette talenter og sterke sider,
  • gi toppselgere alternative fremtidsmuligheter enn salgsledelse,
  • gi ledere i salg grundig opplæring i salgsledelse,
  • lage gode salgskulturelle rammebetingelser
  • og gi salgssjefer løpende coaching / mentoring.

Karrieretips? - om personlig utvikling, salg, vekst og ledelse

Behov for dyktige folk i salg, markedsføring eller salgsledelse? Eller hjelp til salgsutvikling eller møtebooking?

Ta kontakt med oss i dag for å få hjelp med å styrke vekst og salg i din bedrift.

Om Jens Kanden

Jens Kanden, Fagansvarlig og redaktør - har 18 års konsulenterfaring fra både Management, salg, salgsledelse og rekruttering, nasjonalt og internasjonalt og har 16 års ledererfaring. Jens kanden jobber til daglig som trener, rådgiver og rekruttering innenfor salg og business development. Ta kontakt på kunde@b2bsalg.no
B2B Salg

Om B2B Salg

B2B Salg AS er en ledende aktør innen rekruttering, rådgivning, trening, utleie og pilotprosjekter i salg, kundeservice, markedsføring og ledelse i forretningsmarkedet (B2B). Som nisjeleverandør har vi stor fokus på fagkompetanse, grundighet og kvalitet i våre leveranser. Ved siden av å være en ledende aktør innen rekruttering i salg og salgsledelse, jobber vi som salgsrådgivere og trenere.

Kontakt: +47 92 88 45 56
Epost:  kunde@b2bsalg.no

[URL till tacksida]
[URL till tacksida]