7 tips for bedre møtebooking – kom i gang!

Litt begrenset pipeline i dag? Eller kanskje du har en fet og stor pipeline, men den egentlige verdien i pipen er så som så…  

Kanskje er målet å få opp en drøss med muligheter, slik at du er sikker på at du kan hende ned «nok baller» og sikre de gode resultatene du er ute etter. Vekst og økning i omsetning krever aktivitet og spesielt etter en periode med lav aktivitet, kan du ta action selv! 

 

REKRUTTERING – INNLEIE – SALGSTRENING – LEDERUTVIKLING – MØTEBOOKING

Her er 7 tips for bedre møtebooking: 

1. Overvinn deg selv

Glem fluktmulighetene. Glem alle andre «absolutt nødvendige oppgaver». Book inn møte med deg selv i kalenderen og sett inn «møtebooking tid». Bruk gjerne et annet ord om du har «møtebookingvegring» og kall det «Prioritert aktivitet for fremtiden». Sett av f.eks. kun 2 timer. Da kan det være lettere å motivere seg for de 2 timene.

2. Ringelisten

Sørg for å ha klar ringelisten. Å ha en god ringeliste før du starter møtebooking er en egen jobb i seg selv i prospektingarbeidet. Sikre at du har gode lister.  Du skal ringe og målet bør være høy aktivitet, og da er kvalitetslister «et must».

3. Kort kartlegging

Gjør en kort sjekk av selskapet du skal ringe før du starter møtebooking. Web og digitale verktøy er «en drøm» for møtebookere i dag. Noen tastetrykk og du er bedre rustet til å ringe. Sjekk ut Google, kjør en kort sjekk på selskapets webside, du kan sjekke sosiale medier og slå opp personen du skal ringe på LinkedIn. Det er mye lettere å ha dialog med en person «du kan se hvem er». Dessuten vil du få en liten læring av hvilken «profil du skal snakke med».

4. Åpning av samtalen

Åpningen av samtalen er den viktigste delen av møtebookingssamtalen. Ha gjerne et script klart (selv om du ikke bruker det). Start gjerne samtalen med «God dag, mitt navn er …. Jeg ringer fra …». De første 30 sekundene er avgjørende. Sørg for å ha en klar stemme og en hyggelig tone, men vær gjerne «myndig» på en proff måte. Test selv noen åpningsfaser, og øv så det «sitter».

5. Selg møtet

Når du skal kjøre møtebooking handler det nettopp om å booke møte. Du skal ikke selge eller ha et telefonsalgmøte. Møtebooking er i første fase av salgsprosessen og det er et potensial du skal starte bearbeiding av. Salget ligger frem i tid. Derfor: ha fokus på møtebooking, selg møtet.

6. Ikke la deg lure

Om du har fått ja til et møte, må du bli enig om dato, tid og sted når du kjører møtebooking. Ca.-tider fungerer ikke. Sett klar en dato, hvem som skal møte, når og hvor. Kall så inn i kalender. Er det webmøte du booker møte på, send innkallelse der og da med link til møteverktøy. Noen vil kanskje nøle med å sette konkret tid. Det er en vekker. Noen potensielle kunder vil kanskje si ja til et møte rett og slett for å bli «kvitt deg». Sikre møtetid og kjør gjerne dobbeltsjekk av tidspunkt.

7. «Jukselappen»

Strever du med å motivere deg for å starte møtebooking? Er det litt vanskelig å komme i gang? Fikser du aktivitetsnivået som må til for å lykkes? Om du har utfordringer, lag en jukselapp. «Keep it simple». Bruk gjerne en post-it lapp. Sett først korte mål, som kan være antall samtaler + antall møter. Har du utfordringer med å få tak i folk, kan du også sette «antall løft». Disse 3 parameterne er greie å holde tritt på, både timevis og pr. dag når du skal møtebooke. Sett strek pr. aktivitet. Det er synlig og du ser progresjonen. Og du kan «konkurrere med deg selv». Bli bedre for hver ringetime og hver dag.

Stå på.
Møtebooking skaper resultater!

Lykke til.

 

TRENGER DU HJELP TIL MØTEBOOKING? 

B2B KAN BISTÅ DEG:

Hvorfor blir møtebooking ofte nedprioritert?

Det kan være mange grunner til at møtebooking blir nedprioritert i selskaper og av selgere, bl.a. tidspress, telefonvegring, lite struktur på salgsarbeidet, uklare mål, ressursmangel eller rett å slett at selger og den ansatte synes oppgaven er lite motiverende å gjennomføre.

Jobber du med både salg og leveranse? Du har «10 salgsroller», både nøkkelkundeansvarlig / KAM ansvarlig og jobber også med implementering hos kunder – eller du jobber som konsulent?

I «skvis» på tid? – Du er ikke alene, og her kan B2B Salg hjelpe deg med suksessen:

Om dere har begrensede ressurser til møtebooking, har få møter i pipeline eller ønsker fart på kundemøter og få fylt opp kalenderen kan dere benytte dere av B2B Salg AS som er spesialister på B2B salg bistå dere med:

BOOK MØTER

  • Kartlegge ditt marked
  • Lage en segmenteringsmodell
  • Lage gode ringelister
  • Gjennomføring av B2B Møtebooking
  • Booke B2B kvalitetsmøter

TRENE DET TIL Å BOOKE MØTER

  • Trene deg og ditt team i møtebooking

Om dere ønsker hjelp – ta kontakt med oss i dag på mail: kunde@b2bsalg.no eller ring: +47 928 84 556.

Karrieretips? - om personlig utvikling, salg, vekst og ledelse

Behov for dyktige folk i salg, markedsføring eller salgsledelse? Eller hjelp til salgsutvikling eller møtebooking?

Ta kontakt med oss i dag for å få hjelp med å styrke vekst og salg i din bedrift.

Om Mona BO Hauge

Mona BO Hauge, CEO og Senior Business Consultant har 30 års erfaring i salg- og markedsføring, moderne salg og digital markedsføring, 20 år i ledelse, spesialist på vekst, endringsledelse, prestasjonsutvikling fra nasjonale og globale selskaper. Over 10 år som konsulent og headhunter. Sterk på salgsstrategi, salgsstruktur, organisasjonsutvikling, prestasjonsledelse, B2B Vekstmodellen og å rekruttere, engasjere, evaluere og trene dyktige folk som skaper resultater og ROI. Ta kontakt: mona.hauge@b2bsalg.no, mobil.: +47 928 84 556.
B2B Salg

Om B2B Salg

B2B Salg AS er en ledende aktør innen rekruttering, rådgivning, trening, utleie og pilotprosjekter i salg, kundeservice, markedsføring og ledelse i forretningsmarkedet (B2B). Som nisjeleverandør har vi stor fokus på fagkompetanse, grundighet og kvalitet i våre leveranser. Ved siden av å være en ledende aktør innen rekruttering i salg og salgsledelse, jobber vi som salgsrådgivere og trenere.

Kontakt: +47 92 88 45 56
Epost:  kunde@b2bsalg.no