17 tips til bedre forhandlinger

Den best forberedte oppnår gjerne mest i forhandlinger. Jo viktigere anledningen er, dess bedre bør vi forberede oss.

REKRUTTERING – SALGSTRENING – RÅDGIVNING

REKRUTTERING – SALGSTRENING – RÅDGIVNING

I endel forhandlingssituasjoner er den ene part mer dreven enn den andre.

I salg for eksempel ser vi ofte at kjøpersiden forhandler ofte – kanskje hver dag, mens den enkelte selger er i forhandlingssituasjoner av og til.

Du kan ikke gjøre noe med at motparten er mer dreven enn deg, det du kan gjøre noe med er dine egne forberedelser.

Fritt omskrevet fra Sun Tzus klassiker: «Kunsten å krige»

De som vinner, kalkulerer med mange faktorer før slaget.
De som taper kalkulerer med få faktorer før slaget.

Rådet vårt er derfor at du forbereder deg meget vel til viktige forhandlinger.

Her er 17 tips til bedre forhandlinger:

1. Bestem deg for hvorfor du forhandler og hva forhandlingene kommer til å dreie seg om!

2. Sett deg motiverende, realistiske, målbare og kvantifiserte mål!

3. Prioriter disse målene!

4. Avklar ansvar, roller og forventninger på eget team (forhandlingsleder, protokollfører, tolker av ikke-verbal kommunikasjon, ulike ekspertroller)!

5. Gjør deg opp tanker om tilsvarende roller / ansvar hos motparten

6. Sørg for tilstrekkelig med tid!

7. Sjekk motpartens autoritet. Er endelig beslutningstaker med?

8. Hva er motpartens mål og prioriteringer?

9. Sett sammen en forhandlingsgruppe med de riktige fullmakter!

10. Utarbeid en situasjonsanalyse (hva vet vi, hva antar / tror vi…)!

11. Hva er de forventete forhandlingspunkter?

12. Planlegg størrelse og rekkefølge på innrømmelser!

13. Analysér sterke og svake sider hos oss!

14. Analysér sterke og svake sider hos forhandlingsmotparten!

15. Sett deg i motpartens sted!

16. Hva er forventet oppførsel hos motparten / forhandlingsstil?

17. Bestem deg for hvordan du skal håndtere egen usikkerhet!

Karrieretips? - om personlig utvikling, salg, vekst og ledelse

Behov for dyktige folk i salg, markedsføring eller salgsledelse? Eller hjelp til salgsutvikling eller møtebooking?

Ta kontakt med oss i dag for å få hjelp med å styrke vekst og salg i din bedrift.

Om Jens Kanden

Jens Kanden, Fagansvarlig og redaktør - har 18 års konsulenterfaring fra både Management, salg, salgsledelse og rekruttering, nasjonalt og internasjonalt og har 16 års ledererfaring. Jens kanden jobber til daglig som trener, rådgiver og rekruttering innenfor salg og business development. Ta kontakt på kunde@b2bsalg.no
B2B Salg

Om B2B Salg

B2B Salg AS er en ledende aktør innen rekruttering, rådgivning, trening, utleie og pilotprosjekter i salg, kundeservice, markedsføring og ledelse i forretningsmarkedet (B2B). Som nisjeleverandør har vi stor fokus på fagkompetanse, grundighet og kvalitet i våre leveranser. Ved siden av å være en ledende aktør innen rekruttering i salg og salgsledelse, jobber vi som salgsrådgivere og trenere.

Kontakt: +47 92 88 45 56
Epost:  kunde@b2bsalg.no