10 ord du bruker feil? – del 2

Salgstrening_checklist
Vi fortsetter språkrøkten i optimistisk tro på at å skrive riktig er viktig – også i salg. Her er ti nye ordpar som kan skape bryderi.

Selv om vi i salg jobber mye ansikt-til-ansikt eller øre-til-øre må vi ta det skriftlige på alvor. Anbud og anbudslignende prosesser tar over stadig større deler av salget. Skriftlig oppfølging etter alle kontakter med kunder og prospekter bør være regelen.

Da er det rasjonelt for oss som lever av salg å jobbe også med skriftspråket og vår skriftlige presisjon.

Vi ser på 10 nye ord / uttrykk det kan være lett å forveksle / gjøre feil med:

1. Diskré vs diskret

Diskré betyr hensynsfull, mens diskret betyr atskilt, særskilt – som i smartetelfonen består av mange diskrete deler.

2. Emne vs evne

Emne betyr materiale, råstoff som i: «emne til et kosteskaft», mens evne betyr anlegg, begavelse. «Hun har gode evner til å lytte.»

3. Enda vs ennå

Enda er et gradsadverb: Heldigvis hadde hun enda flere salgsmuligheter. Ennå (= fremdeles) er et tidsadeverb. «Sitter du her ennå?»
4. Ettersom vs etter som

Ettersom betyr fordi: «Ettersom hun jobber hardt når hun målene sine». Etter som (= etter hvert som) som i: «Etter som hun trente og trente utover høsten, begynte resultatene å komme.

5. Forbedre – utbedre

Forbedre betyr gjøre bedre mens utbedre betyr reparere.

6. Foregripe vs forgripe seg på

Foregripe betyr ta på forskudd, mens forgripe seg på betyr stjele, øve vold mot.

7. Foreskrive vs forskrive

Foreskrive betyr råde til / si hva slags medisin pasienten skal ta. Forskrive betyr bestille.

8. Forestille seg vs forstille seg

Forestille seg betyr å tenke seg, mens forstiklel seg betyr å skjule hva en virkelig mener.

9. Foruten vs unntatt

Foruten betyr i tillegg til, mens untatt betyr så nær som. «Foruten Telemark og Hedmark, har Pål også Finnmark som sitt salgsterritorium». «Unntatt Vest Agder, så har alle andre fylker en stedlig representant».

10. Foruten – uten

Foruten betyr i tillegg til. Uten henviser til noe som mangler. Jeg kan godt være foruten penger som betyr at jeg klarer meg godt uten penger.

Karrieretips? - om personlig utvikling, salg, vekst og ledelse

Behov for dyktige folk i salg, markedsføring eller salgsledelse? Eller hjelp til salgsutvikling eller møtebooking?

Ta kontakt med oss i dag for å få hjelp med å styrke vekst og salg i din bedrift.

Om Jens Kanden

Jens Kanden, Fagansvarlig og redaktør - har 18 års konsulenterfaring fra både Management, salg, salgsledelse og rekruttering, nasjonalt og internasjonalt og har 16 års ledererfaring. Jens kanden jobber til daglig som trener, rådgiver og rekruttering innenfor salg og business development. Ta kontakt på kunde@b2bsalg.no
B2B Salg

Om B2B Salg

B2B Salg AS er en ledende aktør innen rekruttering, rådgivning, trening, utleie og pilotprosjekter i salg, kundeservice, markedsføring og ledelse i forretningsmarkedet (B2B). Som nisjeleverandør har vi stor fokus på fagkompetanse, grundighet og kvalitet i våre leveranser. Ved siden av å være en ledende aktør innen rekruttering i salg og salgsledelse, jobber vi som salgsrådgivere og trenere.

Kontakt: +47 92 88 45 56
Epost:  kunde@b2bsalg.no