Hvorfor leie en salgssjef?

I en del situasjoner, kan det være aktuelt å leie inn en interim salgssjef – fremfor å ansette. Det kan være akutte behov, det kan være et langsiktig deltidsbehov, eller det kan være spesielle situasjoner som krever en særkompetanse i en viss periode.

Happy businessman in his office at work

B2B Salg – REKRUTTERING – INTERIMLEDER – SALGSLEDER / SALGSSJEF

Mens ansettelse av en salgssjef fort kan ta opp mot seks måneder fra prosessen starter til en ny salgssjef er på plass (rekrutteringsperiode og oppsigelsestid), kan en interim salgsjef være på plass i løpet av dager.

Dette gjør virksomheten i stand til å umiddelbart fylle en lederstilling, trekke på senior kompetanse, eller iverksette krevende prosjekter. Interime salgssjefer er operative lederspesialister som får ting gjort.

Når trenger du en interimleder i salg?

1. Akutte «en-gangs»situasjoner

 • Fusjoner
 • Større kontrakter
 • Management BuyOut (MBO) / Management BuyIn (MBI)
 • Børsintroduksjon
 • Salg av en eller flere operasjonelle enheter
 • Kutt- og konsolideringsprosesser
 • Snarlige lønnsomhetsforbedringer

2. Plutselig avgang

 • Avskjedigelse
 • Oppsigelse
 • Sykdom
 • Død
 • Sentral leder går til konkurrent

3. Prosjekter

 • Tunge prosjekter
 • Behov for svært spisset kompetanse
 • Tidkrevende situasjoner
 • Prosjekter som er uforenelige med ledelese av det daglige salget

4. Deltidsbehov

 • For få selgere til å forsvare en full stilling
 • Behov for høyere salgslederkompetanse enn ressursene tillater
 • Vanskelig å tiltrekke seg full tids salgsleder med tilstrekkelig kompetanse
 • Situasjoner der det er ønske om at salgsleder ikke blir dratt inn i daglig drift

Fordelene ved innleie av en salgssjef:

Fokus
Interimledere er ideelt når det er en bestemt arbeidsoppgave som trenger dedikert fokus og spesielle ferdigheter. En interimleder vil fokusere på de aktuelle arbeidsoppgavene og bli målt på resultatet.

Raskt igang
En interimleder vil som oftest være på plass i løpet av dager, ikke måneder. Når vedkommende er på plass, er han / hun operativt umiddelbart.

Resultatorientert
En interimsleder fokuserer kun på den aktuelle jobben som skal gjennomføres. Vedkommende fokuserer på jobben som skal gjøres og utfører oppdraget som avtalt. Punktum.

Nøkkelkompetanse
En interimsleder vil være overkvalifisert til den jobben som skal gjøres. Vedkommende vil ha lang erfaring fra liknende utfordringer tidligere, sannsynligvis både fra sin tidligere lederkarriere og som innleid interimsleder hos andre oppdragsgivere.

Objektiv
En interimsleder er fritatt fra intern firmapolitikk og ansattes organisatoriske karrieremanøvrering. Ved å utelukkende fokusere på den jobben som skal gjøres, vil en interimsleder heller ikke være en trussel for øvrige ansatte eller ledere.

Operativ erfaring
Interimsledere utfører oppdragene «hands on». I motsetning til konsulenter, er ikke interimledere rådgivere eller sparringpartnere for ledelsen. De er operasjonelle eksperter, implementerer og får ting gjort. Og de har mye praktisk erfaring. De kan typisk vise til minst 10-15 års relevant, operativ yrkeserfaring. Interimleder går ofte inn i linjen og tar resultatansvar

Overføring av kompetanse
Ledere og andre i bedriften vil kunne nyte godt av interimslederens lange operative erfaring. Kompetanseoverføring skjer primært i en operativ og praktisk setting.

Verdt å merke seg om interimledelse
En interimleder er ikke en konsulent. Mens en konsulent typisk vil være rådgiver og strategisk sparringspartner, tar interimledere fatt på implementeringen av forbedringer.

Karrieretips? - om personlig utvikling, salg, vekst og ledelse

Behov for dyktige folk i salg, markedsføring eller salgsledelse? Eller hjelp til salgsutvikling eller møtebooking?

Ta kontakt med oss i dag for å få hjelp med å styrke vekst og salg i din bedrift.

Om B2B Salg

B2B Salg AS er en ledende aktør innen rekruttering, rådgivning, trening, utleie og pilotprosjekter i salg, kundeservice, markedsføring og ledelse i forretningsmarkedet (B2B). Som nisjeleverandør har vi stor fokus på fagkompetanse, grundighet og kvalitet i våre leveranser. Ved siden av å være en ledende aktør innen rekruttering i salg og salgsledelse, jobber vi som salgsrådgivere og trenere. Kontakt: +47 92 88 45 56 eller +47 93 40 31 33, kunde@b2bsalg.no
B2B Salg

Om B2B Salg

B2B Salg AS er en ledende aktør innen rekruttering, rådgivning, trening, utleie og pilotprosjekter i salg, kundeservice, markedsføring og ledelse i forretningsmarkedet (B2B). Som nisjeleverandør har vi stor fokus på fagkompetanse, grundighet og kvalitet i våre leveranser. Ved siden av å være en ledende aktør innen rekruttering i salg og salgsledelse, jobber vi som salgsrådgivere og trenere.

Kontakt: +47 92 88 45 56
Epost:  kunde@b2bsalg.no

[URL till tacksida]
[URL till tacksida]