B2B – DEFINISJON

Som eksperter på B2B, B2B salg, B2B markedsføring og B2B strategi, samt salgsstrategi, salgsmetodikk, salgsstruktur og B2B salgsprosess bidrar vi til å skape verdi hos våre kunder i B2B segmentet. Vi ønsker å dele vår oppfatning om hva B2B egentlig er og hva som er den riktige definisjonen av B2B.

B2B DEFINISJON – B2B SALG – B2B SALGSSTRATEGI – B2B SALGSPROSESS

Selv har jeg ca. 40 års erfaring i salg- og markedsføringsrelaterte roller, ca. 20 år + som leder i norske produksjonsbedrifter og merkevarer, og fra internasjonale og globale selskaper. Både fra B2C forbrukermarkedsføring, men aller lengst fra B2B – forretningsmarkedet. Som gründer av B2B Group AS og B2B Salg AS for 11 år siden har vi aktivt jobbet i B2B segmentet med B2B problemstillinger, salgstrening, lederutvikling, ledercoaching, med B2B vekstmodeller og B2B rekruttering i mange hundre B2B selskaper.

Hvorfor velge B2B Salg som navn? Og hva er egentlig B2B?

B2B – en klar definisjon på B2B
B2B er et akronym. B’en står for «Business», som er engelsk for forretning. 2-tallet er på engelsk «two» som egentlig betyr «to» og som på norsk betyr «til». Forkortelsen B2B står for «Business-to-Business», som altså på norsk står for «forretning-til-forretning», eller som vi ofte sier: virksomheter som gjør forretning med andre virksomheter.

Definisjon på B2B kan beskrives som:

«B2B er et akronym for business to business som dekker handel mellom virksomheter –
i motsetning til handel mellom en virksomhet og en forbruker (B2C). Mange produkter
gjennomgår en lang kjede av B2B-salg for til sist å bli solgt til forbrukeren.»

Definisjonen B2B forteller her at det er en rekke «B2C» selskaper, altså selskaper som defineres som bedrifter som selger til forbrukere, som i realiteten også har flere B2B prosesser og er derfor operative i både B2B segmentet og i B2C segmentet.

B2B2C – en utvidet form av B2B
B2B2C betyr «business-to-business-to-consumer». Denne har oppstått som en utvidelse av B2B hvor siste ledd er mot forbruker, som er C på slutten og omfatter gjerne teknologi i siste leddet (B2C), e-løsninger, web-shop og webløsninger. Målet er å «skape et gjensidig fordelaktig forhold mellom leverandører av varer og tjenester og nettbutikker».

Hvordan uttales B2B – på norsk?
B2B uttales alltid på engelsk (uttales: «bee-to-bee»). I B2B Salg AS har vi sjekket dette med en språkforsker. Vi ville også vite hvordan vi uttalte B2B Salg. Normalt sett sies sammensatte ord kun på ett språk. Men det finnes unntak. Og unntaket er blant annet B2B Salg, hvor B2B uttales på engelsk og salg på norsk.  (B2B Salg uttales: «bee-to-bee salg»)

B2B er et akronym for business to business som dekker handel mellom virksomheter – i motsetning til handel mellom en virksomhet og en forbruker (B2C). Mange produkter gjennomgår en lang kjede av B2B-salg for til sist å bli solgt til forbrukeren.

Akronym er ord som er laget av begynnelsesbokstavene i flere ord som følger etter hverandre, og som leses som ett ord, for eksempel NATO, UNICEF, radar, laser, til forskjell fra forkortelsene EU, LO, KNA, som leses som enkeltbokstaver. Kilde: Store Norske leksikon. https://snl.no/akronym.

Hvorfor B2B?
Så hvorfor bruker vi dette akronymet, denne forkortelsen? Forkortelse har eksistert i mange 10-år og selv har jeg benyttet forkortelsen B2B i over 30 år, da enten som salgsleder, leder eller konsulent.

I forretningslivet hører du gjerne en leder, selger eller markedsfører si at «jeg jobber med B2B», eller «jeg kjenner best til B2B segmentet». Det er en enkel beskrivelse og gir andre forretningsfolk en rask forståelse for hva vedkommende jobber med, hvilken kompetanse som kreves i jobben, prosessene vedkommende jobber med og en del andre aspekter. B2B er som regel knyttet til salg, markedsføring, strategi, salgsstrategi og salgsprosesser, marked og segmenter og er helst kombinert med områdene:

  • B2B Salg
  • B2B Markedsføring
  • B2B Segmentet

Som alle 3 er områder du vil kunne lese mer om her på b2b.no eller b2bsalg.no og i vår B2B salgsblogg.

B2B kjennetegner gjerne en mer kompleks verden i forretningslivet. Mens B2C produkter og tjenester som henvender seg til forbrukere ofte har et bredere og mer generelt publikum, hvor volumet er høyt og transaksjonene ofte korte, markedsføres B2B produkter og tjenester vanligvis til et tydelig sett med kunder med spesielle utfordringer og behov – til bedrifter. Det krever som regel en høyere profesjonalitet, høyere kompetanse og fagkunnskap, og ikke minst en sterk forretningsforståelse.

Hvorfor B2B aldri blir B2C

B2B er også kalt forretningsmarkedet. En særdeles viktig forskjell mellom B2C (forbrukermarkedet) og B2B (forretningsmarkedet), og som gjør at vi aldri vil oppleve B2C og B2B som like er at:

 

«Beslutningstakere i B2B tar beslutninger «på vegne av selskapet»,

de er gjerne flere beslutningstagere, mens beslutningstagere

i B2C tar beslutninger «på vegne av egen lommebok»

 

B2C, B2B2C, P2P, M2M, F2F, W2W – forkortelser i salg, marked, markedsføring og strategi
Det finnes en rekke forkortelser som brukes i business og innen salg, markedsføring, strategi og teknologi som gir oss en rask forklaring på hva vi snakker om: bl.a.  B2C, B2B2C, P2P, M2M, F2F, B2B, W2W og andre. Du kan lese mer om disse i B2B salgs og salgsbloggs andre artikler.

Mer om definisjon på B2B finner du på denne linken: BUSINESS-TO-BUSINESS: https://en.wikipedia.org/wiki/Business-to-business

Ønsker du mer nyttig informasjon om B2B, B2B salg og B2B salgsstrategi og markedsføring – les våre B2B salgsblogg artikler. Link finner du nedenfor i denne artikkelen.

Lykke til med B2B!

Hilsen fra B2B teamet.

BEHOV FOR EKSPERTHJELP I  B2B SEGMENTET OG PÅ B2B SALG OG B2B MARKEDSFØRING?

Vurderer du hjelp fra ekstern partner? B2B er eksperter på B2B salg og første fase i salgsprosessen er ingen unntak. B2B bistår deg gjerne som spesialister på fag og gjennomføring!

B2B bygger din pipeline og har fokus på å bygge pipeline med kvalifiserte møter. Selve møtene gjennomfører du selv, med de riktige beslutningstagere for dine løsninger. B2B bistår også med tips og råd for å kartlegge markedet, lage ringeliste på de mest attraktive prospektene, kartlegge og registrere de rette beslutningstagere før vi går i gang med å booke kvalitetsmøter. B2B kjører møtebooking prosjekter med fokus på å skape vekst og økt ROI (return og investment) og vil gi deg en nyttig pipeline du kan jobbe videre med.

B2B Salg AS er eid av B2B Group AS. Selskapet har nå over 10 års erfaring som spesialist på salg, vekst og salgsledelse i det norske markedet. B2B Salg AS var det første selskapet i Norge som var spesialisert på fagnisjen salg, digital markedsføring og ledelse og kombinerte tjenestene rådgivning, rekruttering, trening og leveranse av salgsprosjekt:
B2B finner folk, B2B utvikler folk, B2B gjør jobben for deg.


Kontakt B2B for en uforpliktende samtale i dag:
 kunde@b2bsalg.no eller ring: +47 928 84 556. 

FLERE TIPS fra B2B eksperter:

Interessert i B2B Salg Digital Salgsprosess? Les vår salgsblogg artikkel Digital Salgsprosess B2B – en definisjon her: 

https://www.b2bsalg.no/nyheter/digital-salgsprosess-b2b-en-definisjon/5617/

Her er tips på hvordan du gjennomfører B2B Salg webmøte:  

Andre tips fra B2B’s SALGSBLOGG:

 

Karrieretips? - om personlig utvikling, salg, vekst og ledelse

Behov for dyktige folk i salg, markedsføring eller salgsledelse? Eller hjelp til salgsutvikling eller møtebooking?

Ta kontakt med oss i dag for å få hjelp med å styrke vekst og salg i din bedrift.

Om Mona BO Hauge

Mona BO Hauge, CEO og Senior Business Consultant har 30 års erfaring i salg- og markedsføring, moderne salg og digital markedsføring, 20 år i ledelse, spesialist på vekst, endringsledelse, prestasjonsutvikling fra nasjonale og globale selskaper. Over 10 år som konsulent og headhunter. Sterk på salgsstrategi, salgsstruktur, organisasjonsutvikling, prestasjonsledelse, B2B Vekstmodellen og å rekruttere, engasjere, evaluere og trene dyktige folk som skaper resultater og ROI. Ta kontakt: mona.hauge@b2bsalg.no, mobil.: +47 928 84 556.
B2B Salg

Om B2B Salg

B2B Salg AS er en ledende aktør innen rekruttering, rådgivning, trening, utleie og pilotprosjekter i salg, kundeservice, markedsføring og ledelse i forretningsmarkedet (B2B). Som nisjeleverandør har vi stor fokus på fagkompetanse, grundighet og kvalitet i våre leveranser. Ved siden av å være en ledende aktør innen rekruttering i salg og salgsledelse, jobber vi som salgsrådgivere og trenere.

Kontakt: +47 92 88 45 56
Epost:  kunde@b2bsalg.no

[URL till tacksida]
[URL till tacksida]