3 viktige gevinster etter Corona

REKRUTTERING – INNLEIE – SALGSTRENING – LEDERUTVIKLING – MØTEBOOKING

Uten tvil har vi i løpet av våren 2020 (og «Corona-tiden») opplevd en hel del endringer i næringslivet og vår jobbsituasjon. Endringene vi opplever vil fortsette, og noen av disse blir permanente endringer på lang sikt.

Etter dialoger vi i B2B har hatt med forskjellige kunder og ledere i det norske markedet, er det spesielt ett stikkord som går igjen. Det er «usikkerhet». Ingen vet hvordan endringene vil påvirke virksomheter på kort og lang sikt, hvordan enkelte markeder, segmenter og bransjer vil endre seg, eller hvordan endringene vil påvirke vår jobbsituasjon.

Selv om hypoteser kan både ende positivt, med lysende fremtidsutsikter, kan enkelte skisseres ganske så pessimistisk og med dramatiske konsekvenser for enkelte selskaper og arbeidsplasser.

Derimot er en ting sikkert: Vi har blitt noen erfaring rikere. Og noen endringer vil gi positive gevinster!

Her er 3 gevinster, vi ser kan komme etter Corona:

1. Økt produktivitet
Corona-tiden har utvilsomt satt fart på bruken av moderne verktøy. Vi er blitt mer kjent med både digitalisering (som er teknologien) og den digitale transformasjonen (som betyr endring av arbeidsprosessene). Noen sier vi ligger 15 år foran forventet utvikling grunnet krisen, og så og si samtlige som har jobbet på PC i det daglige er nå drevne digitale webmøte deltagere eller initativtagere og ledere av møter på web. Daglige og hyppige webmøter har skjerpet kravet til en effektiv gjennomføring av møter, det har stilt mer krav til en klar agenda og ofte «strengere» forventninger til å stille forberedt. Enkelte ledere vi i B2B har snakket med har opplevd webmøter som særdeles positivt og kan informere at interne møter på web nå kan være gjennomført på 20 minutter, mens samme møte som tidligere ble gjennomført fysisk i møterom tok ca. 1 time. Med samme agenda. Det er 40 minutter spart x antall deltagere. Dersom 10 deltagere snakker vi nesten 1 arbeidsdag spart for selskapet.

Resultater av webmøter har økt selskapers produktivitet, møtene gjennomføres mer effektivt, det er blitt stilt høyere krav til møtenes agenda som også har resultert i eliminering og kansellering av «nødvendige møter». Ineffektiv tid og distraheringen mellom møtene er også minimalisert og for mange helt eliminert.

2. Kostnadsreduksjoner
Lavere reisekostnader er allerede justert ned i prognosene i mange bedrifter. Hjemmekontorer og sosial distanse og webmøter har ført til at selskaper i flere måneder nå har spart store summer på ansattes reiser. Vi, i B2B har hatt dialog med mange av våre kunder som nettopp påpeker reisekostnader som ett av område det har vært gjort enorme besparelser. Selv om fysiske møter vil ta seg opp når markedet normaliseres og seminarer, fora, samlinger, messer og andre arrangementer vil kreve fly- og togreiser, vil det nok reisekostreduksjoner bli et tema i virksomheters budsjettprosesser.
Utover reisekost er det mange andre kostnader og besparelser selskaper kan vurdere å redusere i fremtiden, bl.a. overnattingskostnader, kurs- og videreutvikling (noe kan kjøres på web), husleie og lokaler, strøm, kantine og service kostnader (flere kan ha hjemmekontor og «delte arbeidsplasser).

3. Kulturendring – til det bedre.
Hjemmekontorer har fungert utmerket for mange ansatte og til og med detaljorienterte ledere som utøver «stein-kontroll» har forstått at det er fullt mulig å ha ansatte som jobber hjemmefra. Avstandsledelse er et begrep for fremtiden og en miks av folk på kontoret og på hjemmekontor er noe vi må forvente blir en vanlig praksis i mange virksomheter i fremtiden.

Enkelte ansatte har opplevd sin mest effektive periode noen gang og fått lov til «å skinne» på sin egen arena, med ro rundt seg og mulighet til å skape særdeles effektive arbeidsdager. Andre har slitt med å bli motivert til å jobbe uten kolleger rundt seg og engasjementet den sosiale i jobbhverdagen gir dem. Å la ansatte velge selv, hvor hver enkelt arbeidsplass er tilrettelagt individuelt kan gi både sparte kostnader for selskapet og det kan skape en høyere trivsel. Ansatte som velger hjemmekontor kan spare mye tid ved å eliminere jobbreiser til/fra jobb og tiden de sparer kan heller benyttes til fritid og tid med familie og venner. Folk og ansatte øker sin trivsel, de får en bedre hverdag og de kan bli mer motivert for å gjøre en god innsats og skape gode resultater. Vi aner at jobbkulturen i fremtiden vil endre seg til en mer fleksibel arbeidsskultur, høyere forståelse for individets ønsker og behov, mer fokus på mennesker, menneskelighet og familie som på sikt vil skape et lykkeligere samfunn.

B2B SALGSTRENING – DIGITAL SALGSPROSESS

Bli mer effektiv og sterk på web?
Skape bedre resultater og høyere ROI i salgsprosessen?
Øke kompetansen i kundemøter, kundedialoger, telefonmøter og webmøter?
Forbedre telefonteknikk og webteknikk?

B2B er eksperter på salg, salgsstrategi, salgsmetodikk, salgsprosess, salgsledelse, outbound og inbound salg, og markedsføring, og våre konsulenter står parat til å hjelpe deg nå. Som leverandør til hele Norge og til internasjonale kunder har vi lang erfaring med gjennomføring og trening av kundemøter pr. telefon og webmøter. Vi deler gjerne vår kunnskap og våre tips med deg.

Som eksperter på salgsprosessen leverer B2B lederutvikling og salgstrening – på web, i teams, lokalt og i 1:1 møter. Målet er at du skal lykkes!

I B2B er vi først og fremst rådgivere for våre kunder og er opptatt av at du får en ROI (return on investment). B2B gir råd og veiledning om hvordan du kan optimalisere organisering i dagens marked, og hvordan du og din organisasjon kan jobbe mer effektivt og smart i en krisesituasjon hvor fokus også må være på salg, kunder og marked.

B2B gjennomfører bl.a.:

• 1/2 dags salgsworkshop på web – Digital salgsprosess, trening tilpasset ditt behov
• Heldags salgstrening på web  – Digital salgsprosess, trening tilpasset ditt behov
• Salgstreningsprogram – modulbasert over flere dager, salgakademi over lengre tid
• Salgslederprogram – modulbasert og tilpasset salgssjef, salgsdirektør og ledelsen
• Salgsledercoaching – tilpasset salgssjef individuelt, utvikling

Salgstrening, Lederutvikling og Salgsledercoaching  – etter ditt behov og ditt mål

SØRG FOR AT SALGSSJEF, SELGERE, MARKEDSFØRERE OG LEDELSE:

• Blir proffe selgere på web og i webmøter
• Øker antall kvalifiserte leads i pipeline
• Gir flere tilbud med høy sannsynlighetsgrad
• Closer flere salgsmuligheter
• Effektiviserer salgsprosessen
• Øker produktiviteten og minimalisere tidstyver
• Vinner flere caser

Dialog om proff B2B hjelp? Ta kontakt i dag på mail: kunde@b2bsalg.no eller ring: +47 928 84 556

For få salgsressurser? Trenger du annen salgshjelp?
Ringehjelp, hjelp til å rigge lister, prospektere eller hjelp til hvordan du nå skal sette fokus på kunder? B2B bistår også med kartlegging av markedet, ringelister, segmentering, kundeundersøkelser, leadsgenerering, prospektering og møtebooking.

B2B bistår salgsdirektør, salgssjef og ledelsen med å rigge salgsorganisasjonen med fokus på vekst. Vi bistår også med å rekruttere salgssjef, salgsdirektør, markedssjef, Key Account Manager, Salgsingeniør, selger, digital markedsfører, webredaktør, innholdsprodusent, produktsjef og talenter innen salg, kundeservice, markedsføring og salgsledelse.

Karrieretips? - om personlig utvikling, salg, vekst og ledelse

Behov for dyktige folk i salg, markedsføring eller salgsledelse? Eller hjelp til salgsutvikling eller møtebooking?

Ta kontakt med oss i dag for å få hjelp med å styrke vekst og salg i din bedrift.

Om Mona BO Hauge

Mona BO Hauge, CEO og Senior Business Consultant har 30 års erfaring i salg- og markedsføring, moderne salg og digital markedsføring, 20 år i ledelse, spesialist på vekst, endringsledelse, prestasjonsutvikling fra nasjonale og globale selskaper. Over 10 år som konsulent og headhunter. Sterk på salgsstrategi, salgsstruktur, organisasjonsutvikling, prestasjonsledelse, B2B Vekstmodellen og å rekruttere, engasjere, evaluere og trene dyktige folk som skaper resultater og ROI. Ta kontakt: mona.hauge@b2bsalg.no, mobil.: +47 928 84 556.
B2B Salg

Om B2B Salg

B2B Salg AS er en ledende aktør innen rekruttering, rådgivning, trening, utleie og pilotprosjekter i salg, kundeservice, markedsføring og ledelse i forretningsmarkedet (B2B). Som nisjeleverandør har vi stor fokus på fagkompetanse, grundighet og kvalitet i våre leveranser. Ved siden av å være en ledende aktør innen rekruttering i salg og salgsledelse, jobber vi som salgsrådgivere og trenere.

Kontakt: +47 92 88 45 56
Epost:  kunde@b2bsalg.no