17 modigheter i salg

I salg, i business og i livet hjelper det å være modig. Uten mot er det vanskelig å skape verdier.

Trenger vi mot i salg, i business og i livet?

Ja, i høyeste grad.

Selv om artikkelen er vinklet for salg, gjelder lærdommen for alle områder i livet. Det er vår påstand at det er umulig å nå tøffe mål uten å være modig.

La oss se på 17 måter du kan utvise mot på i salg.

1) Det krever mot å kontakte prospektive kunder som i utgangspunktet ikke er i interessert i å snakke med deg. Hvis motet svikter, ender vi opp i vegringsmodus – og vi trenerer nysalgsinnsats.

2) Det krever mot å stille gode, tøffe spørsmål om hva konsekvensene er for en kunde knyttet til et identifsert behov eller problem.

3) Det krever mot å utfordre kunders motforestillinger for å avklare om kunde har en reell grunn til ikke å kunne kjøpe, eller om kunden nøler fordi hun ikke har fått alle svarene hun trenger. Selgere som ikke tør bore i motforestillinger, går glipp av mange salg.

4) Det krever mot å kontakte en kunde eller prospekt umiddelbart med dårlige nyheter. Mange selgere utsetter det å legge frem dårlig nytt for kunder i et fåfengt håp om at ting skal løse seg selv. Det gjør de aldri. På sikt lønner det seg å konfrontere ubehageligheter snarest mulig. Når kunden selv oppdager at ting ikke er på stell, er det alt for sent – og mye mer kostbart. På den annen side, får kunder respekt for selgere som kommer med dårlig nytt så snart som mulig.

5) Det krever mot å si nei og trekke opp grenser for kunder og prospekter. Alt for mange av oss i salg er dumsnille og lar oss misbruke. Det er ren feighet.

6) Det krever mot å risikere et salg ved å nekte flere innrømmelser ved sluttføring eller i forhandlinger. Er vi feige, fortsetter vi å gi, å gi, å gi – helt til marginene våre er borte.

7) Det krever mot å selge på verdi og goder, fremfor pris. Det er ikke særlig modig å søke å være billigst, men det er modig å søke å være best.

8) Det krever mot å satse på å bli den beste selgeren i selskapet. Det krever ikke særlig mye mot å legge opp til å selge akkurat nok til at du får lønn og beholder jobben.

9) Det krever mot å si nei til kollegers og lederes forespørsler – som stjeler tid og energi, og som tar deg vekk fra produktivt salgsarbeid.

10) Det krever mot å nullstille seg og gyve løs på neste salgsoppgave etter å ha tapt i kampen om et viktig salg eller fått mange nei i trynet på rad.

11) Det krever mot å utfordre seg selv hver eneste dag ved å prøve nye ting, strekke seg etter nye mål, søke å lære noe nytt eller gjøre ubehagelige ting. Å fortsette i samme, gamle spor – krever lite mot.

12) Det krever mot å konfrontere ledelsen i eget selskap dersom du ser urett, feil, uetiske handlinger eller rene ulovligheter. Å lukke øynene og la ting skure og gå – krever lite mot.

13) Det krever mot å være kreativ ved for eksempel å legge legge frem uventete eller annerledes løsninger for kunder.

14) Det krever mot å skape noe nytt fremfor å bruke det kjente og det kjære.

15. Det krever mot å tro på en idé og legge innsats i å realisere idéen.

16) Det krever mot å gå egne veier, fremfor de veiene andre mener du bør gå.

17) Det krever mot å tørre å utfordre kunder og sogar provosere kunder til handling – når det trengs.

Vær modig i salg, i business og i livet!

Karrieretips? - om personlig utvikling, salg, vekst og ledelse

Behov for dyktige folk i salg, markedsføring eller salgsledelse? Eller hjelp til salgsutvikling eller møtebooking?

Ta kontakt med oss i dag for å få hjelp med å styrke vekst og salg i din bedrift.

Om Jens Kanden

Jens Kanden, Fagansvarlig og redaktør - har 18 års konsulenterfaring fra både Management, salg, salgsledelse og rekruttering, nasjonalt og internasjonalt og har 16 års ledererfaring. Jens kanden jobber til daglig som trener, rådgiver og rekruttering innenfor salg og business development. Ta kontakt på kunde@b2bsalg.no
B2B Salg

Om B2B Salg

B2B Salg AS er en ledende aktør innen rekruttering, rådgivning, trening, utleie og pilotprosjekter i salg, kundeservice, markedsføring og ledelse i forretningsmarkedet (B2B). Som nisjeleverandør har vi stor fokus på fagkompetanse, grundighet og kvalitet i våre leveranser. Ved siden av å være en ledende aktør innen rekruttering i salg og salgsledelse, jobber vi som salgsrådgivere og trenere.

Kontakt: +47 92 88 45 56
Epost:  kunde@b2bsalg.no

[URL till tacksida]
[URL till tacksida]