B2B Markedsføring

PROSESSER og VIRKEMIDLER:

etablerer sammenhengen mellom personer og verktøy.

«Nøkkelen til suksess ligger ikke lenger alene på salg og salgsledelsen. Den ”nye salgsmodellen” krever en kombinasjon mellom B2B salg og B2B markedsføring og er avgjørende for å lykkes med en sunn vekst, – evnen til ”å selge mer, for mindre”

Mona BO Hauge, B2B SALG AS 2009

 

 

Det må tas valg av marked, segment,
kanal, virkemidler og prosesser.
En struktur må etableres som ”den røde tråden”
mellom de skapende personene og verktøyene
som effektiviserer prosessene.
Slik legges grunnlag for suksessen!
Trenger du en god «kjøreplan»?  Kontakt B2B Salg i dag.
Kjernen i en god salgsstrategi er segmentering og differensiering av markedet, valg av riktige kanaler og virkemidler som kombineres med bedriftens salgsorganisering og salgsmetodikk. B2B salg AS har utviklet en egen salgsstruktur som kan hjelpe selskaper til å planlegge, gjennomføre og følge opp hele virksomhetens salgs- og markedsinvestering.
B2B Salgsplan: Salgsorganisering, salgsmetodikk og salgsprosess – en optimalisering!
B2B New Business modell: 9 sukess-kriterier for å lykkes med nysalg.
B2B Kundemodell: Øke kundelojaliteten, selg mer til kundene og minimalisèr kundeavgangen
B2B Markedsføring: Verktøykasse for B2B markedsføring
B2B Salgs metoder gjør det lett å gjennomføre din salgs- og markedsplan. Fokus er mål og resultater. Trenger du assistanse med gjennomføring av prosessen og aktivitetene kan vi bidra med rådgivning og hjelpe deg med de utfordringene du står overfor for å sikre økt topplinje og omsetning:
 • Finne flere leads
 • Lage nyttige lister på potensielle kunder
 • Skape en slagkraftig New Business salgsprosess!
 • Øke kundelojaliteten hos eksisterende kunder! 
 • Hindre kundeavgang
 • Etablere en salgsmodell i selskapet
 • Utvikle et suksessrikt salgsteam!
 • Lage en salgsstrategi, planlegge for større vekst og mer omsetning
 • Optimalisere markedsplanen
 • Verktøykasse for virkemidler
 • Maler for salg og markedsføring
 • Rapportmaler til selgere, markedsansvarlig, salgsleder og ledere