Rekruttering

VELLYKKET REKRUTTERING I SALG.

Det aller viktigste suksesskritieriet i salg er rett person på rett sted.

Beautiful businesswoman leading her team

B2B Salg – Rekruttering – Trening – Rådgivning

Gode salgsprosesser, god trening, topp produkter og en effektiv kultur (for øvrig ikke mulig uten gode folk) hjelper ikke det spor hvis salgsfolkene er svake.

Vi opplever at kunder i stadig flere bransjer legger om fra tradisjonelt relasjonsorientert produktsalg, til løsningsorientert salg fokusert på kunders behov. Det kreves helt andre profiler i løsningsorientert salg, hvor forretningsinnsikt, behovsavdekking, risikoforståelse og kundeavkastning kommer i tillegg kjennskap til egne løsninger, bransjekunnskap og relasjoner.

I B2b Salg har vi fokus på vekstfremmende stillinger innen B2B salg, markedsføring og ledelse:

 • Vi har spisskompetanse til å bistå med å finne den moderne løsningsselgeren fremfor den tradisjonelle produktselgeren.
 • Vi hjelper kunder med å få på plass den digitalt kyndige leadsgenerenende og salgsorienterte B2B markedspersonen – på bekostning av den kostnadsdrivende mediefokuserte markedsmannen.
 • Vi bistår kunder med å erstatte den gammeldagse og ineffektive salgssjefen og bytte ham ut med en motiverende, coachende salgsleder som praktiserer situasjonsbestemt salgsledelse og derved henter ut det beste i hver selger på teamet.

Har du behov for dyktige medarbeidere? Og medarbeidere som skaper resultater?
Da vil det glede oss å ta en prat! Ditt behov og dine ønsker er utgangspunktet for at vi skal hjelpe deg å nå dine mål.

B2B Salg bistår bedrifter å vokse og har tro på at kompetanse skaper vekst. Vi finner og utvikler mennesker som skaper resultater..

Rekruttering og bemanning av den rette selger, leder, markedsfører og spesialist er avgjørende for at en bedrift skal oppnå vekst og suksess. Det handler om å:.

T
ILTREKKE – BEHOLDE – UTVIKLE og AVVIKLE

Vi vet du vil ha:
Den beste medarbeideren
De beste resultatene
Den beste leveransen
Den beste prisen
= ROI

B2B kan innfri dine forventninger:
S
om fagspesialister med lang erfaring bistår vi i hele eller deler av prosessen, fra analyse av organisasjonen, individuelt eller i team, kravspesifisering av profiler, og rekruttering. Vi hjelper også med utvikling av medarbeidere og team og jobber også med Human Resource Management i ulike faser. B2B Salg er eksperter på å rekruttere og headhunting av kvalifiserte medarbeidere.
.

B2B salg har spisskompetanse på området salg, markedsføring, ledelse og vekst. Vi er dyktige på selgerrekruttering, lederrekruttering, rekruttering av markedsførere og rekruttering av andre viktige nøkkelroller i salgs- og markedsorganisasjoner. Eksempel på dette kan være produktsjefer, online markedsførere, ressurser innen kundesupport, kundeservice og prosjektledere med fokus på kunder og marked. Vi rekrutterer også talenter innen salg, markedsføring og ledelse og har en egen talentbase.

 

Har du behov for en dyktig leder ber vi deg lese mer om dette under lederrekrutteringB2B EXECUTIVE.

 

Valg av B2B rekrutteringstjenester er avhengig av ditt behov og vi har flere tjenester å tilby:

 

 • Search (headhunting)
 • Selection (annonsert rekruttering)
 • Executive Search
 • Evalueringsprosesser – individuelle og team (Assessments)
 • Sluttvurdering av oppdragsgivers kandidater

Andre tjenester vi leverer er:

 • Outplacement
 • Omstrukturering / Downsizing (effektivisering)
 • Management for Hire / Interimledelse /Salgssjef til leie
 • Employer branding
 • Rådgivning, Coaching, lederstøtte, trening
 • Sales Due Dill, vekstmodell og salgsstrategisupport

  

Hvor finner vi dyktige kandidater?
B2B Salg har et utstrakt nettverk av selger- og markedsressurser. Vi tiltrekker oss også interessante kandidater på grunn av vår ekspertise og erfaring og interesse våre kandidater har. Daglig er vi i kontakt med våre nettverk i norsk næringsliv, fagnettverk, nettverk i rekruttering og fag- og bransjeorganisasjoner. Vi har tilgang til eksterne baser og er kompetente og atkive i Sosiale medier.

B2B Salg har også opparbeidet egne baser, som er spesialisert mot selgere, markedsførere, ledere og talenter. Mer om våre CV-baser kan du lese her: B2B-basene.

 

Hvordan kan evaluerer vi kandidatene?

B2B Salg gjennomfører grundige prosesser og arbeider målrettet for å finne de riktige kandidatene til en stilling og rolle. Våre konsulenter er sertifisert på anerkjente rekrutterings- og analyseverk som er DNV sertifiserte tester og benytter seg av verktøy som Cut-e evne- og ferdighetstester, men også analyser som IPU Profilanalyse (DISA/DISC) og IPU Drivkraftanalyse. Analyser og tester brukes som underlag til profilevaluering, dybdeintervjuer, kompetansekartlegging og mer. Les mer om B2B analyseverktøy: Analyseverktøy.

 

Med ekspertise innen B2B salg og det profesjonelle markedet med fokus på vekst, kan vi også gi gode råd om profesjonell organisering og hvilke type profiler som kan være aktuelle i de forskjellige rollene. Vi kartlegger behov og gir råd om organisering, videreutvikling og prosesser for å tiltrekke de beste kandidatene.

.
Våre kunder er i fokus og aller viktigst er at våre oppdragsgivere får det de ønsker. Samtidig er det viktig at våre kandidater har en positiv opplevelse, får mulighet til å videreutvikle seg og oppleve en spennende karriere. B2B Salg holder nær kontakt med dyktige kandidater og talenter for karriere innen salg, markedsføring, kundesupport og ledelse. B2B Salg bistår i din vekst og å nå dine mål og har fokus på å finne mennesker som skaper resultater. Vår erfaring er at kompetanse skaper vekst.

 

Vil du vite mer om våre rekrutteringstjenester?

B2B Salg leverer tjenester til alle bransjer og har kunder i hele Norge. Noen av våre kunder er også Nordiske selskaper.

Velkommen som vår kunde! 
Ta kontakt med oss:

Tlf.: +47 92 88 45 56
Mail: kunde@b2bsalg.no

Følg oss gjerne på våre sosiale nettsteder:

www.linkedin.com/company/b2b-salg-as
www.linkedin.com/rekruttering

www.facebook.com/rekruttering

www.facebook.com/b2bsalg